Search
Close this search box.

Diyafram Ayırıcı: Basınç Ölçümündeki Önemi ve Çalışma Prensibi

Diyafram Ayırıcılar: Basınç Ölçümündeki Önemi ve Çalışma Prensibi

Diyafram ayırıcılar akışkanın ölçüm cihazının hassas parçalarıyla temas etmemesi gereken basınç ölçümlerinde önemli bir rol oynar. Diyaframların işleyiş prensiplerini ve önemini anlamak, hassas basınç izlemeye dayalı endüstriler için hayati öneme sahiptir.

 

Diyafram Ayırıcıların Çalışma Prensibi     Honeywell Diyafram Basınç Transmitteri_Nevatek

Bir diyafram ayırıcının işleyiş prensiplerinin temelinde şunlar yatar:

Ayırma: Esnek bir diyafram akışkan tarafını izole eder. Bu sayede ölçüm yapılacak akışkan ortamı, doldurma sıvısı ile tamamen doldurulmuş iç alandan ayrılır.

Basınç İletimi: Ölçülen ortamdan gelen basınç, elastik diyafram tarafından doldurma sıvısına iletilir. Buradan basınç, ölçüm elemanına, yani manometreye veya basınç transmitterine aktarılır.

Birçok uygulamada, diyafram ayırıcı ile basınç ölçüm cihazı arasına bir kapiler eklenir. Bu ekleme, sıcaklık etkilerini azaltarak doğru ölçümlerin yapılmasını sağlar. Ancak, kapilerin sistem tepki süresini etkileyebileceği unutulmamalıdır.

 

Malzeme Seçimi ve Sızıntılar

Diyafram ve bağlantı flanşı, akışkan ile doğrudan temas eden bileşenlerdir. Diyaframda meydana gelen herhangi bir sızıntı, sistem doldurma sıvısının proseste ölçümü yapılan akışkana sızmasına neden olabilir, bu sızıntı hijyenik uygulamalar başta olmak üzere bir çok uygulamada büyük sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle, sıcaklık ve korozyon direnci bakımından uygun malzemelerin seçilmesi önemlidir.

 

Doğru Doldurma Sıvısının Seçimi

Doldurma sıvısının seçimi, ortamdaki uyumluluk, sıcaklık ve basınç koşulları göz önüne alındığında kritik öneme sahiptir. Farklı sıvılar, geniş bir sıcaklık aralığını kapsayarak (-90°C ile +400°C arası) çeşitli endüstriyel ortamlara uygunluk sağlar.

Sonuç olarak, diyafram ayırıcıların işlevselliğini ve önemini anlamak, hassas basınç ölçümlerine dayalı endüstriler için önemlidir. Doğru seçim, bakım ve izleme, basınç ölçüm sistemlerinin verimliliğine ve doğruluğuna önemli ölçüde katkıda bulunur.

 

Honeywell Diyafram_NevatekUygulamalar

Diyafram ayırıcılar, en zorlu uygulamalarda bile manometrelerin ve basınç transmitterlerinin kullanılabilir hale gelmesini sağlar.

  • Ortamın korozif etkisinin yüksek olduğu, manometrelerde bulunan basınç ölçüm elemanının dayanımının yeterli olmadığı durumlarda (örneğin, Bourdon tüpünün iç kısmı)
  • Ortam oldukça viskoz ve lifli olduğu durumlarda, basınç ölçüm cihazının (basınç kanalları, Bourdon tüpleri) deliklerindeki ölü alanlar ve daralmalardan kaynaklanan basınç ölçüm problemlerinde
  • Akışkanın kristalleşme veya polimerleşme eğilimi olduğu durumlarda
  • Ortamın sıcaklığı çok yüksek olduğu durumlarda. Isınma, basınç ölçümünde yüksek sıcaklık hatasına neden olur. Bu, enstrüman bileşenlerinin termal yüklenmeye ilişkin üst sınırlarını aşabilir.
  • Basınç ölçüm noktası zor bir konumdadır. Yer nedeniyle, basınç ölçüm cihazının montajının yapılamadığı veya okumada güçlük yaşandığı durumlarda. Bir diyafram ayırıcı ile kapiler bağlantı yapılarak basınç ölçüm cihazı kolayca görülebilecek bir konuma kurulabilir.

 

  • Hijyenik uygulamalar farklı standartlar gerektirir. Uygulamalarda kontaminasyonun önlenmesi için ölü bölge ve yüzey pürüzlülükleri kritik bir konudur. Hijyenik diyafram ayırıcılar sayesinde bu problemlerden kaçınılır.
  • Ortam toksik veya çevreye zararlı olduğu durumlarda sızıntı yoluyla atmosfere veya çevreye sızmasına izin verilemez. Bu nedenle, güvenlik ve çevre koruma açısından uygun diyafram ayırıcılar önem taşımaktadır.

 

Diyafram Ayırıcı Bağlantı Şekilleri 

Diyafram ayırıcıların ve ölçüm cihazının montajı, doğrudan bağlantı veya esnek bir kapiler boru yoluyla yapılabilir. Doğrudan dişli bağlantı ölçüm cihazlarının diyafram ayırıcıya kaynaklanmasıyla veya bir adaptör aracılığıyla yapılır. Yüksek sıcaklıklar için conta ile basınç enstrümanı arasına bir soğutma elemanı takılabilir. Basınç ölçüm cihazı ve diyafram ayırıcı kombinasyonunun konfigürasyonu, diğer hususların yanı sıra, düzeneğin çalışması gereken uygulama koşullarına bağlıdır.

 

Önerilenler