Search
Close this search box.

Maden Endüstrisi

Maden Endüstrisi

 

Madencilikte Ayırma Proseslerinin Temel Aşamaları ve Çevre Dostu Çözümler

 

madenMadencilik, değerli metalleri veya mineralleri çıkarmak için karmaşık ve çok adımlı bir süreçtir. Bu sürecin temel aşamaları liçleme, flotasyon ve çöktürmedir. Ancak, bu proseslerin her biri, bir dizi değişken ve karmaşıklık içerir. Ayrıca, madencilik operasyonlarının ana maliyet faktörlerinden biri olan kimyasalların yanı sıra, su kaynakları da son derece önemlidir. Bazı maden bölgeleri için su, sınırlı bir kaynak olabilir ve bu nedenle tesisler, temiz su üretmek için tuzlu su desalinasyonu gibi proseslere yönelebilirler.

 

Liçleme: Metal Kazanımının Anahtarı

Liçleme, hedeflenen metali elde etmek için cevheri asit çözeltileriyle temas ettiren bir yöntemdir. Hangi asitlerin kullanılacağı, çıkarmak istediğiniz metale ve cevherin türüne bağlıdır. Liçleme işlemi, asit çözeltisinin konsantrasyonu ve püskürtme hızının doğru bir şekilde kontrol edilmesini gerektirir. Bu, asit tüketimi ve genel verim üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Nevatek olarak, agresif asitlerin kullanıldığı bu tür ölçüm parametreleri için dayanıklı ve güvenilir ölçüm cihazları sunmaktayız. Asit çözeltilerinin akışını ölçmek için elektromanyetik akış ölçerlerimiz hem kompakt hem de ayrık versiyonlarda mevcuttur.

 

Köpük Flotasyonu: Değerli Mineralleri Kurtarma

Köpük flotasyonu, altın ve bakır madenciliği gibi çeşitli uygulamalarda, çok ince mineral parçacıklarının geri kazanılmasını sağlayan bir işlemdir. Bu prosesi etkileyen bir dizi parametre vardır ve prosesin verimli olması için bu parametrelerin doğrumaden bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bu parametreler arasında ham madde akışı ve yoğunluk ölçümü, köpük yüksekliği, hassas köpük ve sıvı çamur arayüzünün tespiti, sıvının pH ve Eh değerleri, kimyasal reaktiflerin dozajı ve kalitesi, hava akışı hızı gibi faktörler bulunur. Nevatek olarak, bu parametreleri izlemek için çeşitli ölçüm teknolojileri sunmaktayız. Elektromanyetik akış ölçerler, ham madde akışını ölçmek için kullanılırken, köpük yüksekliği ve köpük/çamur ara yüzünü belirlemek için iki ultrasonik sensör kullanabiliriz. Ayrıca, kimyasal dozaj kontrolü için xanthate besleme sinyalini coriolis akış ölçerimize entegre edebiliriz. Hava, flotasyon karışımında önemli bir rol oynar ve hava akışını ölçerek basınçlı hava üretim maliyetlerini optimize etmek mümkündür. Vorteks akış ölçerlerimiz, fabrika titreşimlerinden ve hava çekiç darbelerinden etkilenmez ve yüksek doğrulukla geniş bir ölçüm aralığı sunar.

 

 

Tikiner: Mineral Zenginleştirmede Etkili Bir Süreç

maden

Tikiner, yerçekimine dayalı bir çökelme işlemi olan mineral zenginleştirmenin bir yöntemidir. Flokülant ilavesiyle hızlandırılan bu süreçte katı maddeler tank tabanına çöker. Tikinerdeki önemli göstergeler arasında toplam çamur hacmi hesaplamanın yanı sıra yatak seviyesi, yatak kütlesi, alt akışın yoğunluğu ve akışı, üst akışın berraklığı gibi faktörler bulunur. Bu parametrelerin doğru bir şekilde ölçülmesi, tüm prosesi daha verimli ve güvenilir hale getirir. Özellikle yatak seviyesi, flokülant dozajını optimize etmek için önemlidir. Bir akış ölçer ile ölçülerek flokülant dozajı optimize edilebilir. Tikinerdeki yatak kütlesi, aşınmaya dayanıklı bir basınç transmitteri ile ölçülür.

 

Madenlerde Su Arıtımı: Çevre Dostu ve Ekonomik Çözümler

Madenlerde su arıtımı, madencilik operasyonlarının merkezinde yer alır ve bir dizi önemli rol üstlenir. Bu, çalışanların temiz içme suyuna erişimini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda maden proseslerinin düzgün çalışmasını da destekler. Ancak, suyun temini ve arıtılmasının ötesinde, atık suyun güvenli bir şekilde deşarj edilmesi gibi karmaşık zorluklarla karşılaşılır. Özellikle uzak lokasyonlardaki maden işletmeleri için bu zorluklar daha da karmaşıktır. Nevatek, madenlerde su arıtımı için çevre dostu ve ekonomik çözümler sunar.

Etkin ve Verimli Tuzsuzlaştırma

Tuzsuzlaştırma, madencilikte su temininde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ters osmoz gibi yaygın tuzsuzlaştırma teknikleri, deniz suyunun özel membranlar aracılığıyla filtrelenmesine dayanır. Maden operatörleri için önemli bir zorluk, membranların tıkanması, tortu oluşması ve kireçlenme gibi sorunları önlemek ve uzun filtreleme sürelerini garantilemekle ilgilidir. Bu nedenle, yüksek hassasiyetle akış kontrolü ve membranların korunması için basınç farklarının bir fark basınç transmitteri ile sürekli izlenmesi gerekmektedir.

 

Hassas Su Hazırlama ve Atık Su Arıtımı

Madenlerde su hazırlama sürecinde, pH ve askıda katı madde seviyeleri gibi bir dizi parametre izlenmelidir. Bu, çökelme verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Ancak, atık su arıtımı, uygun çıkış suyu kalitesinin sağlanması ile maliyetlerin en aza indirilmesi arasında bir denge gerektirir. Çamur arıtımı da maden işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan bir zorluktur. Kimyasal tüketimini azaltmak ve süreçleri optimize etmek için coriolis akış ölçer gibi yüksek teknoloji çözümleri kullanarak çamur arıtımında susuzlaştırma süreçlerini iyileştirebilirsiniz.