Search
Close this search box.

Su ve Atık Su Endüstrisi

Su ve Atık Su Endüstrisi

 

Temiz Su Temini ve Atık Su Arıtma

 

Su, insan ve doğa için en temel yaşam kaynağıdır. Dünya genelindeki su kaynakları sınırlıdır. Suyun içme amaçlı kullanılması için hemen hemen her yerde öncelikle temizlenmesi, yumuşatılması, tuzdan arındırılması ve sterilize edilmesi gerekir. Bu işlem için iki arıtma yöntemi kullanılmaktadır;

 

Su ve atık su teknolojisi

Ters Ozmoz Teknolojisi

Ters ozmoz, deniz suyunu içme suyu haline getirmek için etkili bir filtreleme yöntemidir. Bu süreç, özel bir diyafram kullanarak gerçekleşir. Deniz suyu, bu diyaframdan geçerken kirleticiler diyafram tarafından tutulur ve temizlenmiş su daha sonra kullanım için toplanır. Ters ozmoz, ozmozun tersine işlediği bir süreçtir, yani moleküller daha yüksek konsantrasyonlu bir alandan daha düşük konsantrasyonlu bir alana taşınır.

 

Su ve atık su teknolojisi

Damıtma İşlemi (MSP)

Damıtma işlemi, deniz suyunu tuzdan arındırmanın termal bir yöntemidir. Deniz suyu önce ısı geri kazanım bölgelerinde borulardan geçirilir ve ısıtılır. Ardından, bu ısı geri kazanım bölgesinin ilk odasına geri akar. Burada, deniz suyunun bir kısmı düşük basınç altında buharlaşıp üstteki borularda yoğuşur ve tatlı su olarak toplanır. Geri kalan deniz suyu, basınç kademeleriyle azaltılan diğer odalara yönlendirilir ve daha fazla tatlı su elde edilir.

 

Bu arıtma teknolojileri, içme suyu kaynaklarını korumak ve su temini ihtiyacını karşılamak için önemlidir. Su kaynaklarının sınırlı olduğu günümüzde, tuzdan arındırma ve temizleme süreçleri, suyun sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunur.

 

Sanayide kullanılan suyun kalitesi, genellikle üretim süreçlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Soğutma, kazan besleme veya üretim suyu gibi farklı uygulamalar için gereken su kalitesini sağlamak için ham suyun kalitesine bağlı olarak farklı yoğunluklarda su arıtma işlemleri (filtrasyon, yumuşatma, tuzdan arındırma vb.) yapılmalıdır. Özellikle gıda endüstrisinde olduğu gibi, ultra saf su gerekliliği giderek daha yaygın hale gelmektedir.

 

Su kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması ve tüketimin optimize edilmesi, atık su miktarının en aza indirilmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle uygulanır. Bu, atık suyun çeşitli teknikler (diyafram, flotasyon, anaerobik prosesler gibi) kullanılarak yeniden işlenerek proses suyuna dönüştürülmesini içerir.

 

SIP ve CIP Temizliği

Farmasötik ve biyoteknoloji tesislerinde sterilizasyon (SIP) ve yerinde temizlik (CIP), tamamen otomatik süreçlerle gerçekleştirilen sterilizasyonu amaçlar. Bu süreçler tipik olarak 120 ila 134 °C aralığında sıcaklıklarda çalışır ve basınçlı su kullanılarak yavaşça soğutulur. Bu temizlik işlemleri sırasında hiçbir bileşenin sökülmesine gerek yoktur.

 

Su ve atık su teknolojisiProses Suyunun Filtrelenmesi

Soğutma sistemleri, buhar üretimi ve kimya endüstrisi gibi çeşitli uygulamalar için kullanılan proses suyu, sadece az miktarda elektrolit içermelidir. Su sertliğinin yüksek olması, kireç birikimine ve aynı zamanda oksijen ve karbondioksit fazlalığının tesislerde korozyona yol açmasına neden olabilir. Bu nedenle, farklı filtreleme işlemleri kullanılarak proses suyu her uygulama için özel olarak hazırlanmalıdır. Filtreden önceki ve sonraki su basınçları karşılaştırılarak kontrol edilir. Basınç transmitterleri, özellikle aynı hizada ve ölü alan içermeyen şekilde konumlandırılmalıdır. Bu transmitterler tarafından belirlenen basınç farkı daha sonra filtrenin izlenmesi için kullanılabilir.

 

Endüstriyel Su

Endüstriyel suyun temizliği genellikle ürün boru hatlarıyla aynı yükseklikte bir standarda uymalıdır ve bakteri oluşmasına izin vermemelidir. Bu nedenle, basınç kontrolü için flush diyaframlı basınç trasnmitterleri  veya diyafram ayırıcılar takılmalıdır. Bu contaların ıslanan kısımları, temizlik için tuz veya klor içeren çözeltiler kullanıldığında hasteloy gibi korozyona dayanıklı malzemelerden üretilmelidir.

 

Ultra Saf Su Üretimi

Ultra saf su, tıp mühendisliği, ilaç ve gıda endüstrisi gibi hassas prosesler için gereklidir. Bu suyun üretimi belirli bir kalite standardını karşılamak için dikkatle kontrol edilmelidir. Su içindeki yabancı maddeleri uzaklaştırmak için farklı basınç ve sıcaklık izlemeleri gerektiren adımlar içerir. Bu adımlar genellikle ters ozmoz, iyon değişimi, aktif karbon filtreleme, ultrafiltrasyon ve sanitizasyonu içerir ve mikroorganizmaların güvenli bir şekilde öldürülmesini sağlar.

 

Modern Atık Su Arıtma Tesisleri

Modern atık su arıtma tesisleri, atık suyun akarsular ve nehirler gibi alıcı sulara geri gönderilmeden önce mekanik ve biyolojik olarak temizlendiği üç aşamalı bir süreç kullanır. Gelecekte, farmasötik maddelerden kaynaklanan kirliliğin artmasıyla birlikte dördüncü bir arıtma aşaması önemli hale gelebilir.

 

Su ve atık su teknolojisi

Yağmur Taşma Havzaları

Yağmur taşma havzaları, kanalizasyon sistemlerini yoğun yağışlara karşı korumak amacıyla kullanılır. Bu havzalar, fazla yağmur suyunu depolayarak daha kurak havalara kadar yavaşça kanalizasyon sistemine pompalayabilirler. Sorunsuz bir pompalama işlemi için, havuzlardaki su seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu izleme işlemi için hidrostatik seviye trasnmitterleri, güvenilir su seviyesi kontrolünü sağlar.

 

Atık Su Pompası İstasyonlarıSu ve atık su teknolojisi

Pompalar, atık su sistemlerinde bir dizi önemli işlemin düzenli çalışmasını sağlarlar ve bu nedenle sistemin kalbi gibidirler. Özellikle atık su pompası istasyonları, toplanan atık suları doğal olarak aşağıya veya basınçlı borular aracılığıyla kanalizasyon arıtma tesisine iletebilecek seviyeye yükseltmek için kullanılır. Hidrostatik seviye trasnmitterleri ile yapılan kesin su seviyesi ölçümünün yanı sıra, pompanın kuru çalışmasından kaynaklanan sorunlara karşı

koruma sağlamak amacıyla basınç anahtarları ile basınç kontrolü yapılır. Sıcaklık kontrolünde ise özellikle yatak sıcaklıklarını ölçmek üzere tasarlanmış dayanıklı sıcaklık sensörleri kullanılır. Ayrıca, entegre vericiler, ölçüm sinyalinin kontrol odasına güvenli ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlayarak sistem güvenilirliğini artırır.